Kunstiteraapia

Beebi/väikelapse ja vanema kunstiteraapia

 

 • lapse arengu hindamine
 • kiindumuskäitumise vaatlemine
 • lapse emotsionaalse ja käitumusliku funkstioneerimise hindamine
 • lapse kognitiivse, sensoorse ja motoorse arengu toetamine loovtegevuste kaudu* vanema juhendamine lapse tunnete märkamiseks, teadvustamiseks ja reguleerimiseks
 • loovteraapiliste tegevuste läbiviimine vanem-laps suhte toetamiseks
 • vanema toetamine oma tunnete mõistmisel ja juhtimisel; protsessis kogetu jagamine lapse vajadustest ja vanema tugevustest/nõrkustest lähtuvalt.
 • arengut toetavate tegevuste tutvustamine vanematele
Rasedate kunstiteraapia
 •  psühholoogiline ettevalmistamine emaks saamiseks
 • lapse vajadustest lähtuva elustiili kujundamine
 • vanema ja lapse prenataalse kiindumussuhe toetamine
 • paarisuhe toetamine
 • vanemlike oskuste omandamise toetamine
 • naise emotsionaalse seisundi harmoniseerumine ja kindluse loomine oma tugevuste suhtes
 • depressiooni ennetamine
 • toimetuleku toetamine raskustega, mis on seotud enesetunde muutusega, rasedusaegsete hirmudega ja ärevusega.
 • hoiakute ja uskumustega töötamine
 • prenataalse depressiooniga töö
Rasedate lõdvestustehnikad
 • rasedusaegse psühholoogia nurgakivid ja lapse vajaduste selgitamine, sünnituse ja valu teemade käsitlemine
 • individuaalse lõdvestustehnikate kava koostamine:

– hingamistehnikad

– lõdvestamistehnikad

– kunstipõhised relaksatsiooni tehnikad

– muusikat ja loovkirjutamist kasutatavad tehnikad

– vaba liikumine

– mediteerimine ja kujutlusmatkad

Last ootava isa kunstiteraapia
 • psühholoogilise toetuse ning vajaliku info pakkumine parema toimetuleku eesmärgil
 • psühholoogiline ettevalmistamine isaduseks
 • vanemlike oskuste omandamise toetamine
 • vanema ja lapse kiindumussuhte toetamine
 • paarisuhte toetamine; pereareng ja peredünaamika
 • lapse vajadustest lähtuva elustiili kujundamine
 • kindluse loomine oma tugevuste suhtes
 • toimetuleku toetamine raskustega, mis on seotud elustiili muutusega
 • hirmud ja ärevus
 • hoiakute ja uskumuste läbitöötamine
Kunstiteraapia noorukitele
 • mina-identiteediga seoted teemad, kahe-imago, enesehinnang ja motivatsiooniga töö
 • depressioon
 • ärevushäire (paanikahood, obsessiiv-kompulssiivne, jne)
 • mured seotud inimestevaheliste suhetega (koolikaaslased, sõbrad, sugulased, partnerid jne)